Personální obsazení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Oralová

Zástupkyně ředitelky: Helena Masná

Paní učitelky: Bc. Alena Kotoučková, Magda Kulová, Radovana Ponížilová, Mgr. Andrea Richterová, Hana Říhová, Jana Smažilová, Bc. Petra Svobodová, Iveta Šimčíková, Jana Zátorská

Asistent pedagoga: Hana Rundtová, DiS., Monika Hradilová

Školní asistent: Mgr. Ludmila Michlová

Správní zaměstnanci: Miroslava Šmakalová, Emilie Šteflová

Správce objektu: Radek Kvasnica

Zaměstnanci ŠJ:
Vedoucí ŠJ: Pavla Rožnovská
Kuchařky:  Jana Odstrčilová, Zdeňka Bakalová,