Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání - výsledky

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

Přijímací řízení je ukončeno převzením rozhodnutí - podpisem zákoného zástupce.

Žádáme všechny zákonné zástupce dětí , aby se v uvedeném termínu dostavili k převzetí rozhodnutí.

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č.

20,22,23,24,25,26,31,33,34,35,40,41,43,44,45,

46,48,55,56,57,60,63,64,67,68,70,71,74,75,81,

84,88,90,91,99,101,110,113,116,117,127

 

Rozhodnutí o příjetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat v úterý 30.5.2023 a 31.5.2023 v době od 13.00 do 16.00 hod.v kanceláři školy.