Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zákonní zástupci mohou požádat o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu celého roku. Dítě může být přijato po splnění zákonných povinností v případě, že MŠ má volné místo.

O této skutečnosti se můžete informovat zde: grohova@ms-radost.cz

 

Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 proběhne počátkem měsíce května. Termín i tiskopisy k zápisu budou zveřejněny.