Základní informace k projektům

Život dětí ve třídách a ve škole doplňujeme zajímavostmi, které jim mohou pomoci objevit další souvislosti o prostředí a světě ve kterém žijí. Využíváme příležitostí, se kterými se setkáváme a které pomáhají prohloubit poznání, ale i vztah a postoje dětí.

Jde o to nejen mít znalosti, ale porozumět funkci systémů, zajímat se o možnosti rozvoje a zlepšení.