Personální obsazení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Oralová

Zástupkyně ředitelky: Helena Masná

Paní učitelky: Bc. Alena Kotoučková, Magda Kulová, Mgr. Ludmila Michlová, Mgr. Andrea Richterová, Hana Rundtová DiS., Hana Říhová, Bc. Petra Svobodová, Pavla Vránová, Jana Zátorská

Asistent pedagoga: Edita Garguláková, Magdalena Němcová, Mgr. Jana Skoupilová

Školní asistent: Mgr. Ludmila Michlová

Správní zaměstnanci: Miroslava Šmakalová, Emilie Šteflová

Správce objektu: Radek Kvasnica

Zaměstnanci ŠJ:
Vedoucí ŠJ: Pavla Rožnovská
Kuchařky:  Monika Adámková, Lucie Maxiánová, Zdeňka Bakalová