V naší MŠ máme vytvořen komunikační systém, který napomáhá v oboustranné komunikaci mezi rodiči, učitelkami a vedením školy.

Rodiče mají možnost kdykoliv oslovit paní učitelky ve třídách a domluvit si s nimi osobní schůzku, na které se mohou věnovat nejen výsledkům a průběhu výchovně vzdělávacího procesu svého dítěte, ale také vyjádřit s čím jsou na škole spokojeni nebo nespokojeni.

Na konci každého školního roku žádáme rodiče o vyplnění anonymního dotazníku k evaluaci školy, kdy mají rodiče možnost vyjádřit své podněty, připomínky či upozornit na možné nedostatky. Výsledky těchto dotazníků jsou zpracovány a zveřejněny na informačních tabulích.

Pro komunikaci rodičů a vedení školy je stanoven termín každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy.

Na označeném místě v budově školy je k dispozici schránka na dotazy a připomínky, kterou mohou rodiče kdykoli anonymně využít.