Pro komunikaci mezi zákonnými zástupci dětí a školou jsou stanoveny formy:

-ústně, osobně

-telefonicky: 573 397 736, 573 396 681 pro záležitosti stravování

-písemně, e-mailem: grohova@ms-radost.cz

Rodiče mají možnost kdykoliv oslovit učitelky ve třídách a domluvit si s nimi osobní schůzku, na které se mohou věnovat výsledkům a průběhu výchovně vzdělávacího procesu svého dítěte, informacím o činnosti školy, vyjádřením názorů 

-úřední hodiny pro vyřizování záležitostí zákonných zástupců s vedením školy:  každou středu od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy, v případě potřeby po domluvě kdykoliv

-v šatnách jsou umístěny sešity pro předání aktuálních informací o docházce dítěte

-v budově školy je k dispozici schránka na dotazy a připomínky, kterou mohou rodiče kdykoli anonymně využít.

-na konci školního roku žádáme rodiče o vyplnění anonymního dotazníku k evaluaci školy, vyjádření podnětů, připomínek, upozornění na nedostatky. Výsledky těchto dotazníků jsou zpracovány a zveřejněny na nástěnkách.