Základní informace k projektům

Život dětí ve třídách a ve škole doplňujeme zajímavostmi, které jim mohou pomoci objevit další souvislosti o prostředí a světě ve kterém žijí. Využíváme příležitostí, se kterými se setkáváme a které pomáhají prohloubit poznání, ale i vztah a postoje dětí.

Jde o to nejen mít znalosti, ale porozumět funkci, objevovat vnitřní řád kvalitního fungování systémů, dokázat přispět vlastním podílem k jejich udržení a rozvoji.

Ten, kdo chce přispět světu, musí být v rovnováze - vážit si toho co umí i věnovat úsilí svému rozvoji. To jsou hlavní cíle našich projektů, kterými v letošním školním roce jsou:

-poznávání historie našeho města
-spolupráce s organizací Pralesy a spoluúčast v jejich projektu OKO ZEMĚ
-Malá technická univerzita