Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat ve dnech

      2. 5. – 3. 5. 2022 vždy od 13.00 do 16.00 hodin, v prostorách mateřské školy.

 

Žádosti můžete podávat:

Osobně:

Podáním v MŠ ve dnech 2.5. - 3.5.2022 od 13.00 do 16.00 hodin

Tiskopisy k vyplnění naleznete na webových stránkách školy

Můžete je obdržet osobně v mateřské škole.

 

Poštou:

Zasláním vyplněných tiskopisů poštou na adresu:

Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

Grohova 1392

769 01 Holešov

 

Elektronicky:

Zasláním vyplněných tiskopisů přes datovou schránku - ID fvb3j68

E-mailem opatřeným vaším elektronickým podpisem

 

K zápisu doložíte:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – spolu s potvrzením o očkování
  • Kopii rodného listu dítěte

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.

Tel.: 573397736, e-mail: grohova@ms-radost.cz

Přijímány budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručené nejpozději do 16.5.2022

 

 

Zveme všechny, kdo mají zájem a přáli by svému dítěti jít cestou po rozvoji samostatnosti, soustředěné pozornosti a zdravého sebevědomí, aby se blíže seznámili s naší mateřskou školou v pondělí dne 2.5.2022 na Dni otevřených dveří.

- v době od 8.30 do 11.00 hodin a od 14.00  do 16 hodin se vám můžeme věnovat, provést vás prostorami mateřské školy a zodpovědět vaše dotazy

 

V rámci tohoto dne zveme v 16 hodin na společné setkání ředitelky školy, pedagogů a zájemců z řad rodičů na besedu o způsobu vzdělávání dětí na naší MŠ, o kvalitách, které náš školní vzdělávací program realizuje.

 

- představíme vám základní principy Montessori pedagogiky a jejich uplatnění v životě dětí ve třídách. Základem je pro nás úzká spolupráce a propojení školy s rodinou

 

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Objevuji svět“ jsou i pravidelné výpravy za poznáním přírody, historie a památek v našem okolí. Ze společných a reálných prožitků pak čerpáme při práci s dětmi ve třídách. Naší radostí je i tvoření s různými materiály, keramická dílna, společné slavnosti školy. Areál školy je obklopen krásným přírodním prostředím, které umožňuje nejrůznější aktivity a bezpečný pobyt dětí venku v průběhu celého roku.

 

Jsme připraveni v tvorbě kvalitního prostředí pro dítě pokračovat, těšíme se na setkání s vámi.