Zápis

Žádosti rodičů a zákonných zástupců dětí se budou přijímat ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2019 vždy od 13.00 do 16.30 hodin, v prostorách mateřské školy na Grohově ulici.

Tiskopisy potřebné k zápisu dítěte jsou k dispozici viz. níže "Dokumenty ke stažení", nebo je obdržíte přímo v MŠ.

Naše mateřská škola se jmenuje RADOST. Připravujeme pro děti prostředí a příležitosti, ve kterých mohou prožívat radost ze zvládnutí svých dětských objevů, dovedností, kontaktů s ostatními. Snažíme se jim být na této cestě průvodcem.

Na základě programu podpory zdraví, který s dětmi již dlouhá léta realizujeme, a který je založen na prožívání úcty k sobě, ostatním i všemu co je kolem, využíváme pedagogické metody umožňující naplnění kréda – POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM.

Jedná se o prožitkové učení, principy problémového učení, práci s osvojováním a zvládáním kompetencí – samostatnosti, odpovědnosti, řešení problémů, využití metod montessori pedagogiky pro rozvoj intelektu a dovedností dětí. Snažíme se o individualizaci vzdělávací nabídky tak, aby děti prožívaly na své cestě radost ze svých vlastních pokroků.

K programu školy také patří zájmové aktivity pro děti, jako je "PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU", "VÝTVARNÉ TECHNIKY", "KERAMICKÉ TVOŘENÍ", "POHYBOVÉ A TANEČNÍ ČINNOSTI". Rovněž celoroční projekty určené starším dětem se staly oblíbenou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Poznáváme společně historii, kulturu a umění našeho města, ekologickou a environmentální problematiku.

Také bychom vám rádi naši školu představili.

Ke škole na Grohově ulici se čtyřmi třídami, pátou určenou pro menší počet dětí, kterou využíváme pro nejmladší děti, vlastní školní kuchyní a rozlehlou zahradou, patří i třída mateřské školy v Dobroticích.

Velkou výhodou je poloha a umístění školy. Najdete nás blízko centra města, přesto v klidném a krásném přírodním prostředí. Areál školy je chráněn před dopravním ruchem zahradami okolních objektů. Poskytuje dětem zázemí pro klidné a nerušené hry. Třídy jsou velké a slunné s dostatkem prostoru. Umožňují širokou nabídku činností, pohybových a tvořivých aktivit.

Máme vlastní školní jídelnu, takže jídlo se dostane k dětem v době, kdy je potřebujeme, čerstvé a chutné.

VE ČTVRTEK 2. 5. 2019 VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ukážeme vám den v naší mateřské škole v době od 8.30 do 16.00 hodin.

JEŠTĚ JEDNOU VÁS NA NÁVŠTĚVU K NÁM SRDEČNĚ ZVEME.

Bc. Alena Kotoučková, ředitelka MŠ