Zápis

ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

vzhledem k nouzovému stavu v ČR je nutné udělat změny v organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání.

Zápis bude probíhat v období od 2.-16.5.2021

Způsoby podání žádosti:

Elektronicky - zasláním vyplněných tiskopisů přes datovou schránku

                       ID fvb3j68

                      - e-mailem opatřeným vaším elektronickým podpisem

                      - e-mailem bez elektronického podpisu- je nutné do 5 dnů   

                         potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží

 Poštou          - zasláním vyplněných tiskopisů poštou na adresu:

                          MŠ, Grohova 1392, okres Kroměříž

Osobně          - podáním v MŠ ve dnech 4.-5.5.2021 od.10.00-16.00 hod.

 

Tiskopisy k vyplnění naleznete na web.stránkách školy.

V nutných případech je můžete obdržet po domluvě ve škole.

 

K zápisu doložte:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte
  • Potvrzení praktického lékaře o očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
  • Kopii rodného listu dítěte

 

Jakékoliv dotazy k vyplnění formulářů či průběhu zápisu zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.

(tel. 573397736, 731458096, e-mail: grohova@ms-radost.cz)

 

Přijímány budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

doručené nejpozději do 16.5.2021

 

Po obdržení vyplněných tiskopisů vám zašleme další informace.