Zápis

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č.

30, 31, 44, 45, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 78, 81, 83, 84, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 107, 108, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137

Rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat

v úterý 1. 6. 2021 a ve středu 2. 6. 2021

v době od 13.00 do 16.00 hod.

v kanceláři školy.

 

 

 

ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

vzhledem k nouzovému stavu v ČR je nutné udělat změny v organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání.

Zápis bude probíhat v období od 2.-16.5.2021

Způsoby podání žádosti:

Elektronicky - zasláním vyplněných tiskopisů přes datovou schránku

                       ID fvb3j68

                      - e-mailem opatřeným vaším elektronickým podpisem

                      - e-mailem bez elektronického podpisu- je nutné do 5 dnů   

                         potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží

 Poštou          - zasláním vyplněných tiskopisů poštou na adresu:

                          MŠ, Grohova 1392, okres Kroměříž

Osobně          - podáním v MŠ ve dnech 4.-5.5.2021 od.10.00-16.00 hod.

 

Tiskopisy k vyplnění naleznete na web.stránkách školy.

V nutných případech je můžete obdržet po domluvě ve škole.

 

K zápisu doložte:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte
  • Potvrzení praktického lékaře o očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
  • Kopii rodného listu dítěte

 

Jakékoliv dotazy k vyplnění formulářů či průběhu zápisu zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.

(tel. 573397736, 731458096, e-mail: grohova@ms-radost.cz)

 

Přijímány budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

doručené nejpozději do 16.5.2021

 

Po obdržení vyplněných tiskopisů vám zašleme další informace.