Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023.

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č.

38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 115, 116, 121, 122, 123,