IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Název školy :               Mateřská škola. Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

Právní forma školy :     příspěvková organizace

Zřizovatel :                   Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Adresa :                        Grohova 1392, 769 01 Holešov

IČ školy :                      70998892

Ředitelka :                    Mgr. Ivana Oralová