UPOZORNĚNÍ

ŽÁDÁME RODIČE, ABY RESPEKTOVALI

ZÁKAZ  VJEZDU

DO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY.