Informace pro rodiče – BŘEZEN 2023

 

V měsíci březnu dále pokračujeme s našimi pravidelnými týdenními výpravami za poznáváním přírody a okolí našeho města Holešova. O podrobnostech informují  samostatně třídy.

 

Navštívíme knihovnu v Holešově, abychom viděli, jaké jsou tam knihy a jak si je lidé mohou půjčovat. Až půjdeme do školy, budou z nás také čtenáři.

Každá třída si domluví svůj vlastní termín v dopoledních hodinách.  Bude uvedeno v šatně.

 

AKCE PRO NEJSTARŠÍ DĚTI

 

9.3. – Prohlídka zámku s průvodcem

Ve čtvrtek 9.3. odejdeme v 9.40 hodin do zámku v Holešově, kde máme smluvenou prohlídku s výkladem v rámci poznávání pamětihodností našeho města.

 

23.3. – Informační schůzka o škole v přírodě

Zveme rodiče nejstarších dětí, kteří uvažují o přihlášení svého dítěte na školu v přírodě, na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 23.3. od 15.30 hodin ve třídě Sluníček. Předáme si potřebné informace o programu i organizaci. Výjezdu na školu v přírodě se uskuteční v době od 15. do 19.5.2023 v lokalitě Rusava.