Informace pro rodiče - Leden 2023

Milí rodiče,

vstoupili jsme do roku 2023 a věříme, že budeme procházet dobrými cestami. Přejeme i vám vše dobré a hodně radosti s vašimi dětmi.

Nový rok jsme zahájili prožitky svátečního období, které si děti z domova přinesly.

Každá třída plánuje své vlastní aktivity na poznávání zajímavostí našeho města, přírody a okolí. S jejich obsahem a termíny vás seznámí vaše třídní učitelky.

V rámci poznávání pamětihodností našeho města Holešova jsme již v měsíci lednu navštívili před ukončením vánočního období jesličky ve farním kostele Nanebevzetí panny Marie. Starší děti se pak s průvodcem, panem Karlem Bartoškem seznámily s posláním a historií této církevní památky. Rozšířily slovní zásobu o pojmy, jak se v kostele jednotlivá místa podle svého poslání nazývají, dozvěděly se zajímavosti o Černé kapli, o uměleckých dílech v kostele umístěných.

Připravujeme návštěvu kostela sv. Anny, kde jsou ukryty další tajemství a zajímavosti.

Chystáme také výjezd na Hostýn a návštěvu u varhan v místní bazilice.

Jakmile se podaří termíny akcí domluvit, budeme vás informovat zde na školním webu i ve třídách.

24.1. Beseda o životě indiánů v Severní Americe

V rámci třídních programů o zimním ročním období seznamujeme děti se střídáním ročních dob na různých místech naší planety Země. Také s životem lidí na různých kontinentech. Pozvali jsme pana Dušana Hanáka na besedu o životě severoamerických indiánů, která proběhne v úterý 24. ledna dopoledne pro nejstarší děti. Platba je 50,- Kč na dítě.