Naše třída Na Ptačím stromě

 

Třída NA PTAČÍM STROMĚ

Rok 2022/2023

 

Počet dětí ve třídě: 25

Z toho chlapců: 17     děvčat: 8

Předškolních dětí: 14

Z toho s odkladem školní docházky: 3

Děti se specifickými potřebami: Josef Rajmond

Školní asistent:  Mgr. Jana Skoupilová – prioritně pro Josefa Rajmonda

Třídu navštěvují děti ve věku 3 – 7 let (po odkladu školní docházky). Jedná se o heterogenní skupinu dětí. Zařízení a vybavení třídy je přizpůsobeno dětem všech věkových skupin. Metody a formy práce odpovídají věkovým specifikům dětí. Do třídy jsou zaváděny prvky a principy Montessori vzdělávání.

Třídní učitelky:           Mgr. Andrea Richterová

                                      Bc. Petra Svobodová