Informace pro rodiče - Listopad 2022

Vážení rodiče,

V měsíci listopadu budeme s dětmi opět pravidelně uskutečňovat naše polodenní výpravy do přírody a za poznáním kultury a historie našeho města.

 

To, co děti v realitě uvidí, budeme dále rozvíjet v našich třídních vzdělávacích programech do podoby ucelených znalostí, dovedností a postojů k problematice, kterou budeme zkoumat.

 

Podrobné informace vám podají učitelky tříd.

 

Divadlo v MŠ – zhlédneme představení dvou herců na téma ZDRAVÍ

 

Měsíc listopad nám ve svém závěru také přináší dobu adventní. Čekají nás některé společné akce a úkoly:

 

-Budeme zdobit školu k adventním svátkům. Pokud máte možnost přinést a věnovat nějaké přírodniny – jehličnaté větve, sušené květiny…stuhy,… obraťte se na učitelky ve třídě

 

-Je již tradicí, že společně s dětmi a rodiči pečeme vánoční cukroví na společné vánoční setkání a posezení ve třídách. V určený den dopoledne namícháme s dětmi těsta a odpoledne zveme všechny rodiče, kteří si mohou udělat chvíli čas na společné pečení. Každá třída bude vyrábět přidělený druh cukroví – vanilkové rohlíčky nebo linecké nebo mrkvové šátečky… Moc se těšíme a prosíme, vyhraďte si pro společnou radost čas. Termín bude na konci listopadu - upřesníme!!!

 

-Od počátku prosince budeme pořádat se Spolkem rodičů vánoční jarmark. Prosíme rodiče o drobné dárkové předměty s vánoční tématikou – ozdoby, pečené perníčky či jiné dobroty, drobné dárky. Výtěžek bude předán Spolku rodičů a podpoří doplnění pomůcek a materiálů pro děti.

Předměty na jarmark můžete přinášet od 15. listopadu, předejte ve třídách. DĚKUJEME!!!

 

AKCE PRO NEJSTARŠÍ DĚTI

 

V měsíci listopadu navštívíme 1. třídy základních škol -  I.ZŠ i II.ZŠ v Holešově.

Termín pro návštěvu II.ZŠ:

Pondělí 7.11. – půjdou děti ze tříd Studánka a Sluníčka – odchod z MŠ v 8.15 hodin

Pondělí 14.11. – půjdou děti ze tříd Zelená louka a Ptačí strom – odchod z MŠ v 8.15 hodin

 

Termín pro návštěvu I.Zš :

Středa 30.11. – půjdou děti všech tříd – odchod z MŠ 9.15 hodin

 

10.11. – Návštěva kaple sv. Martina a sv.Kříže

Ve čtvrtek 10.11. dopoledne navštíví starší děti s průvodcem holešovské pamětihodnosti – kapli sv. Martina a sv. Kříže