Informace pro rodiče - ZÁŘÍ 2022

Vážení rodiče,

zahájili jsme nový školní rok, srdečně vás zdravíme a přinášíme vám první informace o aktuálním dění v mateřské škole a doprovodných akcích pro děti. Těšíme se na nové společné prožitky při sledování pokroků vašich dětí, na společná setkání.

 

22.9.2022 VÝLET NA HOSTÝN

Ve čtvrtek 22.9. pojedeme se všemi dětmi autobusem na Hostýn. Dejte prosím dětem vhodné oblečení, pevnou obuv a batůžek s pláštěnkou, pitím, kapesníky a malou dobrotou. Odjezd autobusu je od budovy mateřské školy v 8.00 hodin. Návrat k obědu do 12 hodin.

 

26.9.2022 SCHÚZKA SPOLKU RODIČŮ A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 26.9. v 15.30 hod zveme všechny rodiče na Plenární schůzi Spolku rodičů, kterou povede předsedkyně Spolku paní Kateřina Kašíková. Na programu jsou záležitosti Spolku rodičů. Paní ředitelka Ivana Oralová seznámí se Školním vzdělávacím programem pro školní rok 2022/23 a aktuálními informacemi z organizace chodu školy a Školního řádu.

Po ukončení společné schůzky proběhnou pro rodiče ve třídách třídní schůzky pod vedením třídních učitelek s programem seznámení s třídními záležitostmi a třídním vzdělávacím programem.

Ještě jednou srdečně zveme všechny rodiče, vaše účast je potřebná.

 

Léto se chýlí ke svému konci a blíží se čas naší tradiční školní slavnosti ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY, kterou připravujeme v měsíci říjnu.

Společně prožijeme oslavu sklizně plodů přírody, sil a energií světlé části roku, která v tuto dobu končí. Vládu přebere jeho tmavé polovina.

Ještě předtím nás ale čeká radostný čas babího léta, čas barev, vůní a chutí, které si užijeme ještě před nástupem podzimních dějů, které barevnou nádheru přírody ukončí.

Pokud máte možnost přineste do školky na výzdobu tříd, společných prostor i zahrady plody, které v tuto dobu dozrávají (ovoce, dýně, makovice, kukuřice, slunečnice, kaštany, šípky...) a pomozte nám rozehrát barevnou krásu a harmonii přírody.

Děkujeme!!!