Výsledky přijímacího řízení

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č. 21,23,25,26,28,29,37,39,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,62,64,66,69,70,71,73,75,77,78.