Výledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č.

20,21,23,24,28,35,37,38,40,48,54,56,58,59,64,68,69,71,75,80,82,84,85