Informace pro rodiče ZÁŘÍ 2020

VÍTÁME VŠECHNY PO PRÁZDNINÁCH A TĚŠÍME SE, ŽE SPOLU PROŽIJEME HEZKÝ ROK.

VÁŽENÍ RODIČE,
KAŽDÝ MĚSÍC VÁM PŘINESEME INFORMACE, CO NÁS ČEKÁ NOVÉHO.

18.9. DIVADLO V MŠ

V pátek 18.9. bude v MŠ divadelní představení pro děti - pohádka MAXIPES FÍK. Vstupné 50,- Kč.

24.9. VÝLET NA HOSTÝN

V úterý 24.9. pojedeme na náš první společný výlet na Hostýn.
V případě nepříznivého počasí termín přeložíme. Odjezd autobusu od budovy školy bude v 8.30 hod.
S sebou do baťůžku: pláštěnku, pitíčko, kapesníčky, dobrůtku a lupu na pozorování.

SCHŮZKA SPOLKU RODIČŮ

Z důvodu doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje opětovně nemůžeme v budově MŠ pořádat hromadné akce s rodiči.
Plenární schůzi Spolku rodičů tedy nemůžeme uskutečnit.Výbor Spolku rodičů bude řešit záležitosti hospodaření a spolupráce se školou cestou e-mailů. Děkujeme touto cestou za spolupráci.

Třídní schůzky, které jsme ve třídách po ukončení plenární schůze pravidelně pořádali, prozatím rovněž nemohou být. Připravíme v šatnách přehled možností zájmových činností pro děti, paní učitelky vám podají bližší vysvětlení k tomu, co v současných podmínkách je pro nás možné uskutečnit.


SBĚR JABLEK V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

V průběhu září – termín upřesníme - půjdeme nasbírat jablíčka do zámecké zahrady a prožijeme si dny jablečných dobrot. Připravte dětem vhodné oblečení (může být rosa), baťůžek s pláštěnkou, pitíčkem a dobrůtkou.


PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

16.9. PROJEKTOVÝ DEN

Ve středu 16.9.2020 pojedou nejstarší děti na Rusavu, oblast Hořansko odkud uskutečníme výstup na jeden z nejznámějších vrcholů Hostýnských vrchů - kopec Pardus. Pro děti bude připraven výklad o přírodních společenstvích této oblasti na základě přímého pozorování. Celá akce bude hrazena z projektu OP VVV.

Odjezd 8.00 od budovy školy, připravte dětem vhodné sportovní oblečení a batůžky s pláštěnkou, pitím, kapesníky a něčím k zakousnutí.

 POZNÁVÁNÍ HISTORIE MĚSTA HOLEŠOVA

V průběhu školního roku budeme postupně poznávat pamětihodnosti našeho města.
Zahájíme návštěvou kostela sv. Anny – čeká nás prohlídka s průvodcem, poznávání historie, zajímavostí a pověstí, které se ke stavbě vážou. Domluvený termín 6.10.2020.
Přesný termín doplníme.

VÝLETY DO PŘÍRODY

V průběhu školního roku budeme podnikat pravidelně dopolední výlety do přírody – využijeme oblast kolem říčky Rusavy, rybníčků, Želkova, ale i oboru v zámecké zahradě. Pokud dovolí zdravotní situace, vyjedeme i na koně do Dobrotic či do nejbližších lesů –Jankovice, Přílepy.
Termíny a trasu si budou jednotlivé třídy volit samy, účastnit se mohou děti starší a střední věkové skupiny. Nejmladší děti budou mít zajištěn pobyt v MŠ.
Vždy budete dopředu upozorněni, aby jste mohli vhodně vybavit děti.

 

PROSÍME RODIČE, KDO MÁTE MOŽNOST, PŘINESTE DO ŠKOLKY PLODY PŘÍRODY:
KUKUŘICI, MAKOVICE, SLUNEČNICE, JEŘABINY, DÝNĚ, JABLKA…

Využijeme je pro:

-výzdobu tříd a školy
-vaření z jablíček
-podzimní zahradní slavnost
-vánoční stromeček pro ptáčky na zahradě