Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

blíží se zahájení nového školního roku a chtěli bychom vám předat potřebné informace k zahájení provozu naší mateřské školy.

Provoz zahajujeme:

 • v úterý 1.9.2020 v 6 hodin ráno v běžném režimu
 • děti se budou do 7 hodin scházet ve třídě U Studánky, seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích školy
 • před prvním příchodem dítěte do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu dětí a jejich doprovodu do budovy školy 
 • u vstupu do budovy školy budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, je povinností dezinfekci rukou provést
 • po příchodu do třídy si každé dítě v doprovodu učitelky důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači
 • následně budeme dbát na dodržování hygieny rukou po celou dobu jeho pobytu ve škole
 • oblečení dětí nebude nutno odnášet domů, bude zůstávat v šatních skříňkách
 • v rámci prevence bude prováděno časté a intenzivní větrání ve třídách a ostatních prostorách školy
 • povinností rodičů je přivádět do mateřské školy pouze děti zdravé, bez příznaků respiračního a infekčního onemocnění
 • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě, že se příznaky Covid 19 vyskytnou u dítěte v průběhu jeho přítomnosti  ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Zákonný zástupce bude informován neprodleně s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Věříme, že zahájení i průběh školního roku prožijeme klidně a budeme moci dětem připravit plnohodnotný program. Na vaše děti se již moc těšíme a doufáme, že společně prožijeme hezký školní rok.

O případných změnách vás budeme dále informovat.