OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM A PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020 A PODĚKOVÁNÍ VŠEM RODIČŮM

Školní rok skončil, třídy na naší Mateřské škole na Grohově ul. v Holešově osiřely. Ale ne nadlouho. Hned ve středu 1. července jsme v letošním roce jako první zahájili prázdninový provoz městských mateřských škol.

Uplynulý školní rok ale nemůže zůstat bez ohlédnutí. Přinesl nám situaci, do které jsme se ještě nikdy nedostali.

Přerušení provozu mateřské školy od 16.3. do 22.5.2020 z důvodu nebezpečí koronavirové pandemie bylo nečekané. Snažili jsme se zorientovat a postupně se spojovali s vámi, rodiči našich dětí pomocí digitální techniky.

Pomocí webových stránek školy, FB stránky, kterou nás situace přiměla založit a udržovat, i pomocí e-mailů jsme si předávali informace o aktuální situaci a využili těchto informačních kanálů také na předávání podnětů předškolního vzdělávání vašim dětem.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vám rodičům za spolupráci. Mnozí jste reagovali na naše zprávy, přinesli i "splněné úkoly" svých dětí, které jsme vám zaslali.

Sledovali jsme společně vývoj situace a dobu, kdy bude možno mateřskou školu znovu otevřít. Na základě nařízení určených školám MŠMT ČR jsme zpracovali systém opatření, který měl minimalizovat možnost zanesení a vzniku infekce v MŠ. Tato opatření jsme rovněž zveřejnili a předali vám v čase před otevřením MŠ. Při znovuzahájení provozu MŠ se po této stránce nevyskytl problém. Pravidla jste znali a dodržovali. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat vám všem za odpovědný přístup při dodržování těchto pravidel. Situaci tak bylo možno zvládnout.

Náš připravený vzdělávací program pro děti byl přerušený a nebylo jej možno v plné hodnotě dokončit. Jarní období plné připravených akcí pro děti proběhlo pouze v rámci omezeného provozu. Společné akce již nemohly být uskutečněny. Zvláště starší děti, které znaly tradici a těšily se, dávaly najevo své zklamání. Snažili jsme se o to, aby pochopili, že zachování zdraví je nejcennějším darem pro nás pro všechny. Ze sdělovacích prostředků věděli, že situace v některých jiných zemích je vážná.

Věříme, že se situace uklidní a následující školní rok bude moci proběhnout tak, jak bychom to rádi viděli, se společným prožitkem radosti našich dětí.