Informace pro rodiče - Listopad 2019

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ OZNAMUJEME ZMĚNU V KONÁNÍ AKCÍ:

Vánoční pečení proběhne již v úterý 19.11.

Vánoční dílničky pro rodiče a děti proběhnou ve čtvrtek 28.11.  !!!!!!!!!!!!!

 

BLÍŽÍ SE ADVENTNÍ OBDOBÍ, PŘIPRAVUJEME:
MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ, VÁNOČNÍ JARMARK, VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU, proto již musíme začít konat přípravy.

11.11. LOUTKOVÉ DIVADLO
V pondělí 11.11. v 8.30 hod bude v mateřské škole pro děti loutková pohádka „O ŠEVCI MATESOVI“, vstupné 50,- Kč

21.11. VÁNOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI
Zveme rodiče a děti ve čtvrtek 21.11. na tvořivou dílničku, ve které si můžete vyrobit drobnost pro sebe či své blízké. 
Bude připravena výroba drobných vánočních dárků, lití svíček z vosku, výroba z keramické hlíny.
Začínáme od 15.00 hod., připojit se můžete i průběžně.

28. 11. SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ
Ve čtvrtek 28. 11. PEČEME CUKROVÍ NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
(pečeme linecké, vanilkové rohlíčky, pracky, zamilované oči)
- suroviny zajistíme, těsta namícháme dopoledne s dětmi. 
ODPOLEDNE POTŘEBUJEME RUCE DOSPĚLÝCH,
PROTO VÁS PROSÍME, PŘIPOJTE SE KDYKOLIV 
OD 14.30 HODIN – I POZDĚJI.


Program pro předškolní děti

5. 11. NÁVŠTĚVA 1. ZŠ HOLEŠOV 
V úterý 5. 11. navštíví předškolní děti 1. ZŠ, kde budou mít možnost seznámit se s prostředím školy a prožít vyučovací hodinu se svými kamarády a paní učitelkou z 1. třídy. (9.45 hod.)
Odchod z MŠ v 9.25 hod.

7. 11. a 21. 11. NÁVŠTĚVA 2. ZŠ HOLEŠOV
Ve čtvrtek 7. 11. a ve čtvrtek 21. 11. navštíví předškolní děti 2. ZŠ, kde budou mít možnost seznámit se s prostředím školy a prožít vyučovací hodinu se svými kamarády a paní učitelkou z 1. třídy.
Odchod z MŠ v 8.35 hod.

27. 11. NÁVŠTĚVA ZÁMKU V HOLEŠOVĚ
Ve středu 27.11. PŮJDOU PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NA PROHLÍDKU HOLEŠOVSKÉHO ZÁMKU.
Odchod z MŠ v 9.30 hod.

SCHŮZKY S RODIČI
Poskytujeme rodičům informace o vzdělávání a stavu rozvoje dítěte. Tyto informace předáváme na předem smluvených individuálních schůzkách. Schůzky probíhají postupně v průběhu školní roku.
listopad – děti 5 – 6 let
leden – děti 4 – 5 let
březen – děti 3- 4 roky 
Termín schůzky si můžete také domluvit kdykoli během celého školního roku.
Na nástěnce každé třídy bude viset tabulka s datem a časy, kdy se 
vám p. učitelky mohou věnovat. Do termínu, který vám bude vyhovovat, se zapište