Informace pro rodiče - červen 2019

INFORMACE PRO RODIČE – ČERVEN 2019

 

SLAVNOSTI DEN DĚTÍ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 4.6. OD 15 HOD.

 

3.6. LETNÍ ZPÍVÁNKY – V pondělí 3.6. proběhne v naší MŠ program Letní zpívánky, kde se děti seznámí s různými písničkami a zazpívají si.

 

11.6. DRAVCI – V úterý 11.6. od 9:00 hod naši MŠ navštíví draví ptáci, kde se děti dozví o jejich chovu, potravě a uvidí zajímavé ukázky s těmito ptáky.

 

13.6. DIVADLO – Ve čtvrtek 13.6. shlédnou děti pohádku „Za pohádkou kolem světa“. Cena 40,-

 

20.6. VÝLET - Ve čtvrtek 20. 6. uskutečníme výlet.

 

Mladší děti pojedou do ZOO Lešná. Odjezd od MŠ v 8.00 hod. Cena 40,- Kč + jízdné za autobus.

 

Předškolní dětí navštíví Ornitologickou stanici v Přerově. Sraz předškolních dětí v MŠ v 7:00 hod, odjezd od MŠ v 7.15 hod.

 

- s sebou: batůžek s pláštěnkou, pití, dobrotu, kapesníky

- v případě, že dítě nepojede, oznamte prosím, co nejdříve p. uč. ve své třídě

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování tříd proběhne v úterý 18.6. od 9 hod.

 

19.6. LOUČENÍ DĚTÍ SE ŠKOLKOU

 

Ve středu 19.6. v 15:30 hod zahájíme rozloučení s předškoláky tradičním rituálem „zvonění na zvoneček“ a přivítáním s paní učitelkou z 1. třídy ZŠ.
Po ukončení programu ve třídách se sejdeme u táboráku s opékáním špekáčků
.

 

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

 

4.6. OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

V úterý 4. 6. se zúčastní starší děti sportovní olympiády na hřišti Gymnázia Holešov a v případě nepříznivého počasí v tělocvičně TYMY centra. Odchod v 8.00 hod. Začátek v 9.00 hod.

S sebou: sportovní oblečení, batůžek a pláštěnku, pití

 

21.6. DIVADLO – V pátek 21.6. půjdou předškolní děti do ZUŠ Holešov, kde shlédnou pohádku Zlatovláska. Začátek v 10:30 hod.

 

26.6. LOUTKOVÉ DIVADLOVe středu 26.6. půjdou předškolní děti do Zámku Holešov, kde se uskuteční loutkové divadlo, Jak Kašpárek vysvobodil princeznu. Začátek v 10:00.

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH MĚSÍCŮ A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI V ZÁŘÍ.

 

Řádný provoz MŠ končí v pátek 28. 6. 2019.

Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019.

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZAPSANÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  1. 6. SCHŮZKA S RODIČI – V úterý 18. 6. od 15:30 hod. se uskuteční schůzka s rodiči dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.