Informace pro rodiče - Listopad 2023

V měsíci listopadu budeme uskutečňovat pravidelně týdenní polodenní vycházky do okolí – o termínech budou rodiče informovat třídy

 

Blíží se adventní období, které vždy společně prožíváme.

Prosíme rodiče o poskytnutí drobných dárků  na tradiční vánoční jarmark – nejlépe s vánoční tématikou – ozdoby, pečené dobroty, drobnosti pro radost…

Mnohokrát děkujeme.

 

Tradicí je také společné vánoční pečení cukroví, které nás potěší na společné vánočním posezení s vámi rodiči v měsíci prosinci.

V úterý 28.11. dopoledne připravíme ve třídách s dětmi těsta a prosíme rodiče, aby odpoledne od 14.30 hod i později, kdo můžete si udělat na chvíli čas, jste nám pomohli cukroví naválet a upéct. Tradičně je každá ruka dobrá.

 

 

AKCE PRO NEJSTARŠÍ DĚTI

 

Dle rozpisu bude průběžně pokračovat projekt Atletika do školek – 14.11 – třídy Ptačí strom a Zelená louka, 28.11. – třídy U Sluníčka a U Studánky

 

8.11. 2023 Návštěva 1. tříd na I.ZŠ v Holešově

Ve středu 8.11. v 8.15 hod odejdou předškolní děti ze všech tříd na návštěvu i. Tříd na I.ZŠ v Holešově.

 

14.11. 2023 Návštěva 1. tříd na 2. ZŠ v Holešově spojená se cvičením v tělocvičně

V úterý 14.11. odejdou v 8.15 hod děti ze tříd U Sluníčka a U Studánky na návštěvu 1. tříd na II.ZŠ. Následovat bude cvičení v tělocvičně. Vybavte prosím děti batůžkem se cvičební úborem, obuví a pitím.

 

16.11. 2023 Prohlídka historických památek s průvodcem

Ve čtvrtek 16.11. v 10.00 hod navštívíme Kapli sv. Kříže a kapli sv. Martina ve Smetanových sadech s průvodcem. Dozvíme se zajímavosti o jejich vzniku a významu v historii i dnes.

 

21.11. 2023 NEPZ – Pralesy dětem -OKO Země

V úterý 21.11. dopoledne nás navštíví v 8.00 hod pracovníci neziskové organizace NEPZ, zabývající se monitoringem a ochranou divoké přírody a zvířat na Zemi, aby nám předali zprávy a videozáznamy ze svého působení na různých kontinentech planety Země.