Informace pro rodiče - květen 2022

Vážení rodiče,
děkujeme vám za společné prožití slavnosti Otevírání zahrady.

Měsíc květen přináší další příležitosti pro děti i rodiče.

2.-3.5. Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání
V těchto dnech se setkáme s rodiči dětí, které od září začnou navštěvovat naši MŠ. V pondělí 2.5. proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a odpoledne od 16 hodin Beseda s rodiči nových dětí o způsobu vzdělávání dětí a životě na naší MŠ.


12.5. Oslava svátku maminek
Ve čtvrtek 12.5. proběhne ve třídách od 15.30 hod Oslava svátku maminek. Srdečně vás zveme.

17.5. Zdravá pětka
V úterý dopoledne proběhne pro mladší děti, které nebudou na škole v přírodě povídání o zdraví a o tom, které jídlo a pití je pro naše tělo zdravé a můžeme ho jíst často a kteréraději pouze občas.

31.5. Den dětí
V úterý 31.5. se sejdeme od 15 hodin na oslavě Dne dětí na zahradě naší MŠ. Bude připraveno úvodní vystoupení dětí, pohybové hry a aktivity, výtvarné činnosti, odměny, TOMBOLA.

Tímto prosíme rodiče o věnování drobných dárků do tomboly - dětem pro radost.
Děkujeme!!! Těšíme se!!!

 

AKCE PRO STARŠÍ DĚTI

V měsíci květnu bude probíhat vzdělávací aktivita MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA s cílem rozvíjet informatické myšlení dětí. Aktivity budou probíhat ve dnech 6.5., 13.5., 27.5. - vždy v pátek dopoledne

10.5. Den otevřených dveří na Policejní škole v Holešově
V úterý 10.5. odejdeme s dětmi v 8.30 hodin do areálu Policejní školy v Holešově,kde je připraven program s prohlídkou školy i shlédnutím ukázek práce Policie ČR. Vybavte prosím děti batůžky s pitím.

16.-20.5. Školka v přírodě
V pondělí 16.5. odjíždí děti, které se přihlásily na školku v přírodě do oblasti Rusava.Vše proběhne podle plánu projednaného s rodiči.
Moc se těšíme