Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ÚČASTNÍCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.

Děti jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Reg.č.

30, 31, 44, 45, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 78, 81, 83, 84, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 107, 108, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 

 

Rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat

v úterý 1. 6. 2021 a ve středu 2. 6. 2021

v době od 13.00 do 16.00 hod.

v kanceláři školy.