INFORMACE pro rodiče - PROSINEC 2020

Vážení rodiče,

blíží se začátek adventního období roku 2020. Určitě vás zajímá, jak budeme s dětmi tento zvláštní čas roku, na který se dlouho těšíme – obzvláště ti nejmenší – prožívat.

Téměř celý tento rok probíhá ve zvláštním modu. Byli jsme zvyklí se setkávat při všech událostech významných pro děti. Kvůli koronavirové situaci a opatřením, která byla vydána a která doposud platí, jsme museli toto pojetí změnit a upustit od všech společných akcí. Od září jsme postupně zrušili téměř vše, co jsme jako doprovodné akce plánovali.

Nicméně pociťujeme vděčnost za to, že situace na naší MŠ probíhá doposud bez závažných důsledků a považujeme zdraví za hodnotu nejvyšší.

Z těchto důvodů omezujeme a přizpůsobujeme i program adventní. Jeho krásu a vnitřní poselství si prožijeme s dětmi ve třídách.

 

-Mikulášské nadělování proběhne v rámci tříd v pátek 4.12.2020 dopoledne.
 
-Vánoční pečení, adventní dílny pro rodiče a děti ani vánoční jarmark organizovat nemůžeme.
Protože hodně rodičů se těchto akcí rádo účastnilo a přispívalo do společných tvořivých aktivit svými nápady a náměty, nabídneme vám alespoň několik zajímavých možností pro výrobu dárků pro vaše nejbližší on line na www.stránkách školy a FB.
 
-Vánoční setkání s rodiči ve třídách rovněž nemůžeme uskutečnit.
Bude nám chybět společné setkání s vámi a dětmi u stromečku a prostřeného stolu. Vánoční příběh a tradiční vánoční zvyky si s dětmi prožijeme ve třídách ve čtvrtek 17.12.2020 dopoledne.

 Uskutečnit se nemůže ani návštěva seniorů s vánočním vystoupením, ani koledování na školách, které jsme rovněž každoročně připravovali.

I přes všechna opatření a změny, které přináší, přejeme všem, abychom si prožili adventní období v klidu, míru a ze srdce tak, jak nejlépe můžeme.