Třídní vzdělávací program - Náš domov, Česká republika

Náš domov – Česká republika - co víme o České republice

Ve středu 28.10.2020 slavíme 102. výročí vzniku naší republiky. Je to významný den – státní svátek, o kterém by předškolní děti měly vědět, proč se slaví a co znamená.

Kompetence:

-má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 Cíle:

5.2.2 -posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

5.2.2 -vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

5.2.2 -vytváření základů pro práci s informacemi

5.4 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně

 5.4 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 5.4 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 5.5 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 Obsah:

1.Můj domov – moje rodina, náš dům, naše ulice, naše město – významné budovy, pamětihodnosti, parky, školy, znak Města Holešova, stát, ve kterém žiji – ČR – kraje ČR, světadíl, v kterém je ČR – Evropa, naše planeta Země

 2.Státní symboly ČR – státní znak, vlajka, hymna, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní barvy – trikolóra

 3.Historie ČR – události, vedoucí ke vzniku  ČR 28.10.1918, 1. prezident T.G.Msaryk, historie českého státu  - od pravěku po současnost – http://historie.lusa.cz/ nutno vybrat pouze základní údaje

 4.Významná a zajímavá místa ČR

- Praha – hlavní město, sídlo prezidentů ČR-Pražský hrad,

 města, největší řeky, pohoří, nejvyšší hora ČR

-nejvýznamnější průmysl ČR, průmysl a výroba v okolí Holešova

Náměty činností:

 -prohlížení fotografií, encyklopedií, knih, kalendářů, map, zdrojů www. a rozhovory: rodina, město, ČR, Evropa, planeta Země

-procházky městem a rozhovory na uvedené téma – hledání znaků Města Holešova, významných budov, pamětihodností…

-prohlížení materiálů se symboly české státnosti – seznamování se s pojmy, opakování, upevňování, vyhledávání jiných materiálů z jiných zdrojů – pojmenování, užívání správných pojmů (doprovodný materiál)

-prohlížení knih – Staré pověsti české, panovníci českých zemí, vyhledávání na internetu – např. http://historie.lusa.cz/ rozhovory nad obrázky, poskytnutí základních informací

-využití omalovánek (doprovodný materiál)

-výroba vlajky – špejle, lepidlo, pastelky, papír – zkontrolujte nákres dítěte, správné umístění dílů

-seznámení s písní – hymnou ČR – společný zpěv, poslech    https://www.youtube.com/watch?v=vCbRsGMb1fs

-seznámení a nácvik básně – „Uprostřed Evropy“ (viz doprovodný materiál)

-odpověz na otázky: - testík:

Znáš název své země, jejího hlavního města a svou adresu?

Znáš název kraje, v kterém žiješ a jeho hlavní město?

Znáš nějakou významnou osobu, která žila ve tvém městě ( např. F.X. Richtr https://www.youtube.com/watch?v=Wr2TPmJ58UA

Která města znáš, čím se liší město od vesnice? které řeky, čím se liší řeka od jezera?

Které státy znáš, které světadíly? Které planety sluneční soustavy?

Která lidská povolání jsou důležitá, čím se vyznačují, jaký přinášejí užitek? (vyjmenujte a rozeberte nejméně 10 povolání)

 

-pro zábavu můžete zkusit:  https://www.alik.cz/a/alikovy-kvizy-a-testy-rychly-prehled

-pro procvičení paměti : http://hry-online.webzdarma.cz/pexeso/index.php

 -doprovodný materiál najdete v odkazech níže